توجه به فرهنگ عمومی وظیفه همه مردم و نهادها می باشد
توجه به فرهنگ عمومی وظیفه همه مردم و نهادها می باشد
آرمان تبریز-بر اساس گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آذرشهر ۱۴ آبان از سوی دبیر خانه دائمی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز فرهنگ عمومی اعلام شده است.

آرمان تبریز-بر اساس گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آذرشهر ۱۴ آبان از سوی دبیر خانه دائمی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز فرهنگ عمومی اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آذرشهر با بیان اینکه در حوزه فرهنگ و هنر باید تلاش بیشتر از سوی همه مسئولین در این حوزه انجام بگیرد.

عباسعلی زارع افزود: توجه به زیر ساخت های فرهنگی ، ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه ، حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری همواره موجب پیشرفت فرهنگ عمومی در جامعه خواهد شد و فرهنگ عمومی در جامعه موجب ثبات امنیت و آرامش و نیز رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: چرا که همواره از نشانه های یک شهر پیشرفته توجه به مکانها و برنامه های فرهنگی و هنری آن جامعه می باشد و همه شهروندان و مسئولین در مقوله پیشرفت فرهنگی مسئول هستند و تنها به یک فرد و یا نهاد اختصاص ندارد./مهدی دهقانی