ترمیم و لکه گیری آسفالت مسیر ها و شریانهای سطح حوزه ی شهرداری منطقه ۹ تبریز
ترمیم و لکه گیری آسفالت مسیر ها و شریانهای سطح حوزه ی شهرداری منطقه ۹ تبریز
آرمان تبریز-عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت در معابر شهرک خاوران توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 9 تبریز در حال اجراست.
آرمان تبریز-عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت در معابر شهرک خاوران توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس نسیانی شهردارمنطقه اظهار داشت: در راستای ارائه ی خدمات مطلوب به همشهریان، عملیات مرمت، درزگیری و آسفالت ریزی مسیرها و نوارهای حفاری و لوله گذاری، توسط اکیپ های آسفالت معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹، در معابر شهرک خاوران در حال اجراست.
وی افزود: این عملیات که با هدف تسهیل در تردد عابرین و وسائط نقلیه، بهسازی و حذف نا همواریهای معابر و همچنین بهبود سیما و منظر شهرک خاوران در حال انجام است، در مراحل بعدی نیز به ترتیب اولویت، در سایر نقاط سطح حوزه ی شهرداری منطقه۹ تبریز اجرا خواهد شد.
شهردار منطقه در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: نگهداری، ترمیم بموقع و سریع آسفالت، مانع از تحمیل هزینه های مجدد در بسیاری از موارد به شهرداری است و در راستای بهبود و ارتقای کیفیت آسفالت معابر، نسبت به ترمیم بموقع نوارهای حفاری، لکه گیری و مرمت روکش آسفالت معابر اصلی و شریانی، در سطح حوزه ی شهرداری منطقه ۹ تبریز اقدامات عاجل صورت می پذیرد.