گزارش تصویری از بازید سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از مرکز همایش های بین المللی
گزارش تصویری از بازید سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از مرکز همایش های بین المللی
آرمان تبریز-سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روسای این فرماندهی و با حضور مهندس نسیانی شهردار منطقه 9 تبریز از مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز بازدید کردند.

آرمان تبریز-سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روسای این فرماندهی و با حضور مهندس نسیانی شهردار منطقه ۹ تبریز از مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز بازدید کردند.