آماده‌باش نیروهای خدمات شهری منطقه ۶ تبریزدر پی بارندگی احتمالی
آماده‌باش نیروهای خدمات شهری منطقه ۶ تبریزدر پی بارندگی احتمالی
آرمان تبریز-در پی بارش های احتمای باران، تمامی نیروهای معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ برای پیشگیری از بروز آبگرفتگی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.

آرمان تبریز-در پی بارش های احتمای باران، تمامی نیروهای معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ برای پیشگیری از بروز آبگرفتگی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، همزمان با بارش های موسمی فصل پاییز تمامی نیروهای معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ به لایروبی آبروها، جمع آوری زباله ها و رفع آبگرفتگی های احتمالی پرداختند.

براساس این گزارش، با توجه به موقعیت جغرافیایی غرب تبریز و قرار داشتن این منطقه در پایین ترین ارتفاع شهر به منظور پیشگیری از هرگونه آبگرفتگی و سرریز جوی های آب و کانال های آبرو، نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۶ با به کارگیری تمامی امکانات و تجهیزات بصورت شبانه به پاکسازی کانال ها، آبروها و جوی های آب معابر سطح حوزه پرداختند.

معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ تبریز از ابتدای فصل بارندگی با آماده باش ۶۰ نفر نیروی کارگری (امانی و پیمانی) به صورت استقراری در محل های مستعد آبگرفتگی و خطرساز در سطح منطقه، میادین، معابر، زیرگذرها و روگذرها آماده خدمات رسانی و پیشگیری از بروز هرگونه مشکلات است.