مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ؛  رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه فکری است
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ؛  رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه فکری است
آرمان تبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گفت؛ بهترین نوع آموزش ، آموزش مبتنی بر محیط کسب و کار است و رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه فکری است چرا که امکانات و تجهیزات مناسبی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراهم است.

آرمان تبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گفت؛ بهترین نوع آموزش ، آموزش مبتنی بر محیط کسب و کار است و رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه فکری است چرا که امکانات و تجهیزات مناسبی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراهم است.

دکتر نماینده افزود:دوره مسیر کارآفرینی در استان آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان و اتاق بازرگانی تبریز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳  تبریز در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد ؛دوره تخصصی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم با هدف انتقال مبانی کارآفرینی به مهارت آموزان آموزش های فنی و حرفه ای طی دو روز ( ۱۱ و ۱۲ آبان ۹۸) و با حضور کارشناسانی از استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و بنیاد SBH آلمان در حال برگزاری است.