نمایندگان بخاطر نظارت استصوابی جرأت حرف زدن ندارند /هرکسی انتقاد کند می‌گویند التزام عملی به ولایت فقیه ندارید
نمایندگان بخاطر نظارت استصوابی جرأت حرف زدن ندارند /هرکسی انتقاد کند می‌گویند التزام عملی به ولایت فقیه ندارید
آرمان تبریز-مجلس هرچه جلوتر رفته، ضعیف تر شده است. از اول تصمیم به قطع رابطه با آمریکا نبوده و خود آن ها ارتباطشان با ایران را قطع کردند. ایجاد ارتباط هم به معنی قبول سیاست های آمریکا نیست. ما با انگلیس و فرانسه ارتباط داریم و ارتباط با آمریکا چیز خاصی نیست.

آرمان تبریز-مجلس هرچه جلوتر رفته، ضعیف تر شده است.

از اول تصمیم به قطع رابطه با آمریکا نبوده و خود آن ها ارتباطشان با ایران را قطع کردند. ایجاد ارتباط هم به معنی قبول سیاست های آمریکا نیست. ما با انگلیس و فرانسه ارتباط داریم و ارتباط با آمریکا چیز خاصی نیست.

به گزارش آرمان تبریز، علی مطهری، نماینده مرم تهران، در گفت‌وگو با روزنامه ایران به تشریح عملکرد مجلس دهم و شرایط کشور پرداخته است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

*مجلس هرچه جلوتر رفته، ضعیف تر شده است.

*نظارت استصوابی از ورود افراد کارآمد، حر و آزاده جلوگیری کرده و برخی از نمایندگان این حرف ها را تایید می کنند. در موضوع حصر هم می گویند حصر خانگی باید لغو شود. حتی گاهی علنی می گویند ما جرأت گفتن آن را به خاطر نظارت استصوابی نداریم.

* چرا که هرکس انتقادی نسبت به نظام کند، می گویند التزام عملی به ولایت فقیه ندارد و کاندیدا را رد می‌کنند. این باید اصلاح شود و نماینده باید آزادانه صحبت کند.

* کارهای عمرانی و افتتاح طرح‌ها کار نظامیان نیست و کار دولتی ها است. این مسئله که در اخبار مشاهده می شود که فردی با لباس نظامی، طرح عمرانی افتتاح می‌کنند؛ این معنی ندارد.

*از اول تصمیم به قطع رابطه با آمریکا نبوده و خود آن ها ارتباطشان با ایران را قطع کردند. ایجاد ارتباط هم به معنی قبول سیاست های آمریکا نیست. ما با انگلیس و فرانسه ارتباط داریم و ارتباط با آمریکا چیز خاصی نیست.

*مجلس را ضعیف و محدود نکنید.

*رئیس جمهوری تخلف از قانون اساسی را تذکر دهد.

*شورای نگهبان افراد را صرفاً به خاطر انتقاد از نظام ردصلاحیت نکند.

*تفسیر قانون اساسی به نهاد فراقوه ای واگذار شود که ترکیب آن صرفاً انتصابی نباشد.

*مردم می گویند ما در برابر فشارهای خارجی مقاومت می‌کنیم اما تا کی؟

*اگر مردم در انتخابات مشارکت نداشته باشند وضع بدتر می شود.