مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: پارکینگ داران موظف به ارائه خدمات ایمنی و رفاهی هستند
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: پارکینگ داران موظف به ارائه خدمات ایمنی و رفاهی هستند
آرمان تبریز-پارکینگ داران خصوصی و عمومی باید در مقابل مبلغی که از شهروندان اخذ می کنند، خدمات ارائه دهند.

آرمان تبریز-پارکینگ داران خصوصی و عمومی باید در مقابل مبلغی که از شهروندان اخذ می کنند، خدمات ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،اصغر آدی بیگ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز امروز در گفتگو با خبرنگار شهریار با بیان مطلب فوق، گفت: طبق اساسنامه شرح وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و مصوبه شورای شهر، تمام پارکینگ داران اعم از خصوصی و عمومی باید نسبت به مبلغی که دریافت می کنند، خدمات ارائه دهند.
او افزود: تعرفه و نرخی که تصویب شده و پارکینگ داران اخذ می کنند، در قبال آن باید خدمات رفاهی، ایمنی، امنیتی و اخلاق مداری را رعایت کنند.

آدی بیگ عنوان کرد: چنانچه خدمات ارائه شده به شهروندان در قبال مبالغ دریافتی مطلوب نباشد، با شکایت شهروندان هرگونه مسئولیتی بر عهده پارکینگ دار است.

او با اشاره به تعداد پارکینگ های فعال در سطح شهر، یادآور شد: هم اکنون ۲۰۰ پارکینگ در سطح شهر فعال است که ۱۱ پارکینگ در اختیار شهرداری است و بقیه زیرنظر بخش خصوصی اداره می شود.