بی احتیاطی  راننده کامیون بازهم در اتوبان تبریز حادثه ساز شد
بی احتیاطی  راننده کامیون بازهم در اتوبان تبریز حادثه ساز شد
آرمان تبریز-بی احتیاطی راننده کامیون بازهم حادثه ساز شد و باعث تصادف شاخ به شاخ در لاین مخالف توبان کسایی تبریز گردید.

آرمان تبریز-بی احتیاطی راننده کامیون بازهم حادثه ساز شد و باعث تصادف شاخ به شاخ در لاین مخالف توبان کسایی تبریز گردید.

به گزارش خبرنگار ما ،یک دستگاه تریلی تانکراز مسیر ائل گولی تبریز به طرف ترمینال تبریز دراوتوبان کسایی در حالی که ظاهرا کنترلش  را ازدست داده بود با عبور از گاردریل و پرت شدن به طرف مقابل اوتوبان بعداز متلاشی نمودن حفاظ ها با یک دستگاه باتریلی باری در حال حرکت شاخ به شاخ میزند که خوشبختانه علی رغم شدت تصادف تلفات جانی در بر نداشت.

گفتنی دراین حادثه  تریلی ها عامل تصادف دچار حریق شد که  با حضور به موقع  آتش نشانان  آتش سوزی مهار گردید . مهدی دهقانی