اتاق فکر خبرگان آموزش در صنایع در آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، کلید خورد
اتاق فکر خبرگان آموزش در صنایع در آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، کلید خورد
آرمان تبریز-تبریز-اولین جلسه هم اندیشی به منظور رفع مشکلات با تشکیل اتاق فکر خبرگان آموزش در صنایع با همکاری و مشارکت تلاشگران عرصه مهارت آموزی و صاحبان صنایع و فکر و ایده به منظور ایجاد پلی میان دانش، مهارت و صنعت در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی کلید خورد.

آرمان تبریز-تبریز-اولین جلسه هم اندیشی به منظور رفع مشکلات با تشکیل اتاق فکر خبرگان آموزش در صنایع با همکاری و مشارکت تلاشگران عرصه مهارت آموزی و صاحبان صنایع و فکر و ایده به منظور ایجاد پلی میان دانش، مهارت و صنعت در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی کلید خورد.

به گزارش خبرنگار ما، اولین جلسه اتاق فکر با حضور مدیرکل، معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، روسا و کارشناسان مسئول و کارشناسان ادارات آموزش و موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی استان و کارشناسان آموزش از شهرک های صنعتی، ماشین سازی تبریز، ایدم، سیمان صوفیان، نقشینه چاپ تبریز، شیر پگاه تبریز، پارک علم و فناوری استان، شرکت کاشی تبریز، ایران خودرو، تراکتورسازی تبریز و موتوژن برگزار گردید.
یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در اولین جلسه تشکیل اتاق فکر آموزش فنی و حرفه ای با  مسئولین و صاحبان صنایع استان با اشاره به بحث آموزش و نقش آن در ارتقای بهره وری در صنایع افزود: با توجه به اینکه رسالت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارتقای مهارت برای تمامی مخاطبین در کشور است؛ ولی آموزش کارگران در صنایع را لازم و ضروری برشمرد و خاطرنشان ساخت: برای اینکه بتوانیم این ماموریت را به سرانجام برسانیم باید از نظرات صاحبان فکر و ایده و بنگاههای اقتصادی مطلع شویم.
وی در ادامه افزود: می توانیم با ایجاد محفلی فکری در جمع صاحبنظران، خبرگان و رهبران آموزشی، بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک، زمینه های برنامه ریزی برای توسعه هرچه بیشتر کارگران و نیروی کار صنایع را فراهم و عملی سازیم.
یعقوب نماینده در ادامه اظهار داشت: آموزش، آغاز توسعه و تحول در هر کاری است و بدون آموزش، تحولی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: جهانی ترین، ضروری ترین و قدیمی ترین موضوع در مسیر پیشرفت کشورها، بحث آموزش است که مادام العمر بوده و در هر جایی که نقص و نارسایی دیده می شود؛ عامل آن نارسایی در امر آموزش است.
وی در ادامه تصریح نمود: آموزش فرصت بزرگی است که می تواند هر بنگاه اقتصادی را از رکود خارج کرده و ضمن کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری، ضریب ایمنی و مشارکت پذیری را افزایش دهد.
نماینده اظهار داشت: با توجه به اینکه در دنیای کنونی، عمر اطلاعات هر ۵ سال یکبار منسوخ می شود، خاطر نشان کرد: باید آموزش ها و یادگیری های خود را به روز نماییم و این امر میسّر نخواهد شد مگر با همفکری و تعامل و ایجاد اتاق فکر در کنار صنعت  و نیازسنجی های آموزشی در راستای ارتقای مهارت نیروی کار.
وی ادامه داد: اتاق فکر، نهادی برای سیاستگذاری و رفع مشکلات با استفاده از ایده های نو و بدیع و در حقیقت به منزله پلی میان دانش، مهارت و اجرا است و مجموعه ای که ایده ها و نظریات توسط نظریه پردازان و صاحبان فکر و ایده در آن مطرح و پس از پخته شدن به شکلی قابل اجرا به نهادهای مختلف یا مجموعه ای که اتاق فکر وابسته به آن می باشد ارائه می‌شود.
شایان ذکر است؛ در خصوص توجه به آموزش در محیط کار واقعی، توجه به تفکر در مدیریت، شناسایی مربیان توانمند در رشته های خاص و نو در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی مربیان استان، تدوین سالنامه آموزشی برای صنایع، نشست مجازی مدیران آموزش صنایع، آموزش های مستقل و درآمد زا، حضور نمایندگانی از صنایع کوچک در اتاق فکر، اعتماد سازی، مغفول ماندن آموزش در صنایع برای بنگاههای اقتصادی، توجه به بهبود ساختارهای آموزشی و برگزاری همایش های سالانه برای کارکنان آموزش در صنایع، توسط اعضای اتاق فکر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.