بازدید شهردار بناب از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدید شهردار بناب از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز-مهندس سعید قادری ملایوسف شهردار بناب مرند باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-مهندس سعید قادری ملایوسف شهردار بناب مرند باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.