معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز: جسارت در ریسک مهندسی، پروژه مترو را فعال تر کرده است
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز: جسارت در ریسک مهندسی، پروژه مترو را فعال تر کرده است
  آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به پیشرفت قابل قبول پروژه مترو تبریز، گفت: مترو تبریز به عنوان یکی از مهترین پروژه های شهری محسوب می شود و خوشبختانه شاهد مهندسی ارزش در این مجموعه هستیم.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به پیشرفت قابل قبول پروژه مترو تبریز، گفت: مترو تبریز به عنوان یکی از مهترین پروژه های شهری محسوب می شود و خوشبختانه شاهد مهندسی ارزش در این مجموعه هستیم.

به گزارشخبرنگار ما در تبریز، محمدحسین اسحقی در بازدید از عملیات عمرانی فاز سه خط یک مترو تبریز، اظهار کرد: فرایند کارهای این فاز از پروژه مترو را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم. تیم حاضر با جسارت و قبول ریسک های احتمالی هر لحظه از بازنگری در اقدامات نترسیده است و این ریسک پذیری پیشرفت کمی و کیفی عملیات را در پی داشته است.
او ادامه داد: ریسک مهندسی در پروژه مترو تبریز تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها داشته است و میلیاردها تومان صرفه جویی از این محل صورت گرفته است، به طوری که با روش های ابداعی کار را پیش برده و در نتیجه کار را زیباتر کرده و جسارت در ریسک مهندسی، پروژه مترو را فعال تر کرده است.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات تمامی متخصصان این حوزه، گفت: تمامی پروژه ها با مبالغ کم و یا زیاد به اتمام می رسد اما تجربه و اندوخته ای که حاصل این اقدامات است، باید در دیگر پروژه ها به کار گرفته شود.

او افزود: امروز ما برای هزینه هایمان نیازمند مهندسی ارزش مجدد هستیم تا از تجربیات مهندسان و بهره برداران سابق استفاده کنیم.
اسحقی ضمن تقدیر از زحمات مدیرعامل سازمان قطار شهری و پرسنل این مجموعه، یادآور شد: شجاعت، جسارت و همت شخص مهندس مولوی در پیشبرد این پروژه غیرقابل انکار است و از تمامی زحمتکشان این پروژه و حمایت های استاندار، شهردار و شهرداران مناطق و تمامی سازمان های درگیر در پروژه تشکر می کنیم.