بازدیدفرماندار محترم تبریز ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدیدفرماندار محترم تبریز ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز-دکتر بهروزمهدوی فرماندار شهرستان تبریز با حضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز بازدید به عمل آوردند .

آرمان تبریز-دکتر بهروزمهدوی فرماندار شهرستان تبریز با حضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز بازدید به عمل آوردند .