بازدید مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از غرفه خبرگزاری آریا و آرمان تبریز
بازدید مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی از غرفه خبرگزاری آریا و آرمان تبریز
آرمان تبریز- همزمان با چهارمین روز ازبرگزاری نمایشگاه مطبوعات در تبریز، مدیرکل صدا و سیمای مرکزآذربایجانشرقی ازغرفه خبرگزاری آریا و آ.رمان تبریز بازدید به عمل آورد .

آرمان تبریز- همزمان با چهارمین روز ازبرگزاری نمایشگاه مطبوعات در تبریز، مدیرکل صدا و سیمای مرکزآذربایجانشرقی ازغرفه خبرگزاری آریا و آرمان تبریز بازدید به عمل آورد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مهندس مرتضی صفری در این بازدیدگفت : امروز از ساعت ۱۷ عصر به طور زنده پوشش خبری این نمایشگاه ازمرکز استان پخش خواهد شد.
وی افزود؛خوشبختانه مردم استقبال خوبی از نمایشگاه مطبوعات و همچنین نمایشگاه کتاب دارند.

​​

​​