تداوم اجرای طرح پاییزه «گوزل تبریزیم» در حوزه شهرداری منطقه۶ تبریز
تداوم اجرای طرح پاییزه «گوزل تبریزیم» در حوزه شهرداری منطقه۶ تبریز
آرمان تبریز- اجرای طرح پاییزه «گوزل تبریزیم» در حوزه شهرداری منطقه6 وارد فاز دوم می شود.

آرمان تبریز- اجرای طرح پاییزه «گوزل تبریزیم» در حوزه شهرداری منطقه۶ وارد فاز دوم می شود.
به گزارش خبرنگار ما درتبریز، مهندس سامان احمدزاده، از اجرای طرح “گوزل تبریزیم” در سطح حوزه ی شهرداری منطقه ۶ به مدت یک ماه از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه در راستای احیای فضای سبز خبر داد و به آغاز اجرای فاز دوم این طرح از اول آبان ماه اشاره کرد.
احمدزاده افزود: اقدامات انجام یافته در فاز اول طرح گوزل تبریزیم اجرای عملیات پخش کود دامی و شیمیایی و کندکوب درختان، برداشت خاک اضافی در جاده خلبان، خیابان خطیب، جاده سنتو و دامپزشکی، کاشت نسترن و رز در جاده خلبان و چاله کنی و کاترزنی همراه با آزادسازی طوقه درختان، حذف تنه جوش و پاجوش و هوادهی و کاشت ۵۰هزار اصله نهال در سطح حوزه می باشد.
مهندس احمدزاده تأکید کرد این طرح با هدف توسعه و بهبود کمیت و کیفیت فضای سبز شهری و کسب رضایت شهروندان، همراه با کاشت ۱۵ هزار بوته گل داوودی، ۱۳هزار بوته گل کلم زینتی و کاشت انواع نهال و درختچه و در ادامه عملیات خاکبرداری و تخریب آسفالت جهت کاشت نهال و درختچه در کنار فنس پایگاه در راستای گسترش فضای سبز اجرا گردیده است.
مهندس سامان احمدزاده از مرحله دوم طرح پاییزه حوزه فضای سبز شهرداری تبریز با عنوان «چال کود» از اول آبان تا ۲۰ آبان ماه در راستای حفظ فضای خبر داد.
گفتنی است این طرح برای تقویت درختان در انبوه کاری ها با کود دامی و شیمیایی توسط واحد فضای سبز منطقه انجام می گردد.
طرح «گوزل تبریزیم» با مشارکت معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز، سازمان سیما منظر و فضای سبز و مناطق ۱۰گانه شهرداری کلانشهر تبریز در سطح شهر اجرا می شود.