بازدید شهردار منطقه نه تبریز از خدمات ارائه شده در فتح آباد
بازدید شهردار منطقه نه تبریز از خدمات ارائه شده در فتح آباد
آرمان تبریز-مهندس نسیانی شهردار این منطقه به همراه جمعی از معاونین و مدیران، باحضور درفتح آباد از آخرین وضعیت خدمات ارائه شده در این بخش از حوزه ی استحفاظی شهرداری منطقه9 بازدید کرد.

آرمان تبریز-مهندس نسیانی شهردار این منطقه به همراه جمعی از معاونین و مدیران، باحضور درفتح آباد از آخرین وضعیت خدمات ارائه شده در این بخش از حوزه ی استحفاظی شهرداری منطقه۹ بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شهردار منطقه۹ با بیان اینکه خدمات محله ای باید به نحو احسن دراین منطقه ارائه شود افزود: فتح آباد با نبود برخی زیرساخت های لازم، نیازمند توجه اساسی مدیریت شهری برای جبران این زیرساخت هاست.

مهندس نسیانی از اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی را در این بخش از حوزه ی استحفاظی شهرداری منطقه۹ در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: با نهائی شدن طرح تفصیلی فتح آباد، زمینه برای اجرای این پروژه ها فراهم می شود.

شهردار منطقه۹ در جریان این بازدید، برساماندهی وضعیت معابر و بالاخص کوچه ی لاله ۲ فتح آباد تأکید کرد.