عملیاتی نمودن طرح افزایش سرانه فضای سبز در شهرداری منطقه۶ تبریز
عملیاتی نمودن طرح افزایش سرانه فضای سبز در شهرداری منطقه۶ تبریز
آرمان تبریز-با مکان یابی و بررسی های کارشناسی پروژه های احداث فضای سبز و زمین های بازی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه6 تبریز اجرا می شود .

آرمان تبریز-با مکان یابی و بررسی های کارشناسی پروژه های احداث فضای سبز و زمین های بازی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه۶ تبریز اجرا می شود .
به گزارش خبرنگار ما درتبریز، مهندس سامان احمدزاده شهردار منطقه در بازدید از سطح حوزه و پارک قوناخلار باغی بر لزوم گسترش سرانه فضای سبز تأکید کرد و اذعان داشت نسبت به ایجاد و توسعه فضای سبز زمین بایر در نزدیکی این پارک اقدام گردد و همچنین فضایی جهت تجهیز وسایل بازی و زمین چمن مصنوعی و وسایل ورزشی برای استفاده کودکان و خانواده ها در نظر گرفته شود.
مهندس سامان احمدزاده در بخش دیگری از بازدید خود از شهرک شهید صیاد شیرازی نسبت به تسریع اجرای عملیات جدول گذاری و توسعه فضای سبز و نهال کاری مسیرهای اصلی این شهرک تأکید کردشهردار منطقه۶ در بازدید از روستاهای الحاقی نیز به اجرای عملیات جدول گذاری و ارائه خدمات به این مناطق اشاره کرد و اذعان داشت یکی از برنامه های شهرداری منطقه۶ تبریز در این مناطق نیز افزایش سرانه فضای سبز می باشد که با مشخص نمودن فضای مناسب، دستور مسطح سازی و نهال کاری و ایجاد فضای سبز و زمین بازی برای استفاده اهالی محل را داد.وی در پایان این بازدید بر تهیه نقشه های لازم برای اجرای طرح ها توسط واحد معاونت فنی و عمرانی منطقه تأکید کرد تا با بررسی و مطالعه نسبت به اجرای پروژه ها اقدام نمایند.