در دیدار شهردار تبریز و مدیر دفاع مدنی کربلا توافق شد؛ تعدادی از فرماندهان آتش‌نشانی کربلا در تبریز آموزش تخصصی اطفا حریق می‌بینند
در دیدار شهردار تبریز و مدیر دفاع مدنی کربلا توافق شد؛ تعدادی از فرماندهان آتش‌نشانی کربلا در تبریز آموزش تخصصی اطفا حریق می‌بینند
آرمان تبریز--طبق توافقی که در دیدار شهردار تبریز و مدیر دفاع مدنی کربلا صورت گرفت، ۱۵تن از فرماندهان آتش‌نشانی استان کربلا در دوره آموزش تخصصی اطفا حریق و خدمات ایمنی در تبریز شرکت خواهند کرد.

آرمان تبریز–طبق توافقی که در دیدار شهردار تبریز و مدیر دفاع مدنی کربلا صورت گرفت، ۱۵تن از فرماندهان آتش‌نشانی استان کربلا در دوره آموزش تخصصی اطفا حریق و خدمات ایمنی در تبریز شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار lh، ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز در دیدار با طاهر حمید محسن الزبیدی، مدیر دفاع مدنی کربلای معلی نسبت به تعامل دو جانبه شهرداری تبریز و دفاع مدنی کربلا تاکید کرد.
بر این اساس و در راستای تبادل افکار در خصوص آموزش های شهروندی، آموزش‌های اطفاء حریق و پیشگیری از حریق مقرر شد پس از اخذ مجوزهای قانونی ۱۵نفر از فرماندهان آتش نشانی استان کربلا در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز به صورت فشرده تحت آموزش قرار بگیرند.

شهر تبریز و کربلا از سال ۱۳۹۵ خواهر خوانده هستند و همین موضوع موجب گسترش روابط دوجانبه این دو شهر در حوزه های مختلف شده است.