عیادت استاندار آذربایجان شرقی از فرزند استاد شهریار
عیادت استاندار آذربایجان شرقی از فرزند استاد شهریار
آزمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی عصر روز جمعه 26 مهر ماه از فرزند استاد شهریار عیادت کرد.

آزمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی عصر روز جمعه ۲۶ مهر ماه از فرزند استاد شهریار عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمد رضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی ضمن تشکر از عوامل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) گفت: با توجه به پیگیری هایی که در طول مدت درمان آقای هادی بحجت تبریزی فرزند استاد شهریار از خانواده ایشان و همچنین از کادر بیمارستان داشتیم روند درمان ایشان خوب و وضعیت ایشان روزبه روز در حال بهبودی است.

پور محمدی افزود: هادی بحجت تبریزی یادگار استاد شهریار بوده و از لحظه ای که خبر سانحه رانندگی وی را شنیدیم عمیقا ناراحت شدیم و امروز که با ایشان مصاحبت کردیم و از نزدیک جویای حال ایشان شدیم جای نگرانی نداریم .

گفتنی است در این دیدار دکتر رجائی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ،دکتر علیزاده رئیس مرکز،دکتر نامدار مدیر مرکز و دکتر حسینی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی حضور داشته و دکتر محمد علیزاده رئیس مرکز ،استاندار را از روند درمان هادی بحجت تبریزی (فرزند استاد شهریار ) مطلع ساخت.