محدودیت منابع خاویار وحشی موجب شده تا صنعت پرورش ماهیان خاویاری بعنوان یک منبع جایگزین تولید خاویار مطرح شود
محدودیت منابع خاویار وحشی موجب شده تا صنعت پرورش ماهیان خاویاری بعنوان یک منبع جایگزین تولید خاویار مطرح شود
آرمان تبریز- مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات کشور گفت: محدودیت منابع خاویار وحشی موجب شده تا صنعت پرورش ماهیان خاویاری بعنوان یک منبع جایگزین تولید خاویار مطرح شود.

آرمان تبریز- مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات کشور گفت: محدودیت منابع خاویار وحشی موجب شده تا صنعت پرورش ماهیان خاویاری بعنوان یک منبع جایگزین تولید خاویار مطرح شود.

به گزارش خبرنگار ما؛  دکتر ناصر کرمی راد در بازدید از مزارع پرورشی ماهیان خاویاری حاشیه رودخانه ارس، ضمن بیان این مطلب افزود: کاهش ذخایر و جمعیتهای طبیعی، تخریب زیستگاه ها و در نتیجه محدودیت منابع خاویار وحشی موجب شده است که صنعت پرورش ماهیان خاویاری بعنوان یک منبع جایگزین تولید خاویار و همچنین ابزار و وسیله بازسازی ذخایر جمعیتهای وحشی مد نظر باشد تا بتوانیم فشار بر ذخایر دریا را کاهش بدهیم و برند جهانی خاویار ایرانی را حفظ کنیم.

وی گفت: به منظور افزایش تولید، حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، ۱۲۶ مزرعه دارای پروانه در ۲۲ استان در این زمینه فعالیت دارند و استان آذربایجان شرقی با روندی که در پیش گرفته بسرعت جایگاه خود را در بین استان ها تثبیت خواهد نمود تا به اهداف افق تعیین شده تولید ماهیان خاویاری در سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.

دکتر کرمی راد، استعداد منطقه را از لحاظ آب رودخانه و چاه های مربوطه و شرایط برای پرورش دو گونه سیبری و فیل ماهی را مطلوب تشخیص داد و جایگاه ارتقاء و توسعه ماهیان خاویاری را درمنطقه بسیار درخشان ارزیابی نمود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات کشور تنها از کمبود بچه ماهی و استخرهای خالی اظهار تاسف نمود و قول مساعد داد تا در برنامه تخصیص تامین بچه ماهی خاویاری با تعرفه قیمت دولتی که برای استان در نظر گرفته خواهد شد تا ده هزار قطعه گونه سیبری به استان منتقل گردد.