برق تبریز مانع توسعه ی شهر !
برق تبریز مانع توسعه ی شهر !
آرمان تبریز-ابولفضل وصالی ؛یکی از عوامل مهم و موثر و زیربنایی در توسعه ی کشورهای دنیا بی هیچ تردیدی صنعت برق می باشد اما به نظر می رسد این صنعت در کلان شهر تبریز خود به یکی از موانع توسعه تبدیل شده است بطوریکه تعداد اتاقک های ترانس برق قرار گرفته در مسیر راهگشایی ها ی گوشه و کنار و حتی مراکز پر تردد شهر شمار زیادی دارد !

آرمان تبریز-ابولفضل وصالی ؛یکی از عوامل مهم و موثر و زیربنایی در توسعه ی کشورهای دنیا بی هیچ تردیدی صنعت برق می باشد اما به نظر می رسد این صنعت در کلان شهر تبریز خود به یکی از موانع توسعه تبدیل شده است بطوریکه تعداد اتاقک های ترانس برق قرار گرفته در مسیر راهگشایی ها ی گوشه و کنار و حتی مراکز پر تردد شهر شمار زیادی دارد !
به گزارش خبرنگار ما ؛این سوال مطرح است که آیا واقعاً مدیران صنعت برق استان و مهندسان و کارشناسان آن در جابجایی همگام این اتاقک ها با اجرای طرح های عمرانی و مسیرگشایی عاجزند و یا هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی وجود ندارد ؟! از آنجایی که تامین فضای مناسب چند متری برای انتقال تاسیسات این اتاقک ها در داخل پروژه های عمران شهری چندان مشکل به نظر نمی رسد فلذا باقی ماندن این اتاقک ها مثل یک زایده ی زشت و مزاحم در مسیر خیابان ها و پیاده روها در نظر شهروندان قایل پذیرش نیست .
اگر چه به نظر می رسد در صورت امکان فنی و در شرایط عدم وجود زمین جایگزین مناسب ، انتقال این تاسیسات به زیر زمین با حفاری همان محل موجود اتاقک ها به مراتب خوش منظرتر باشد.
در هر صورت از مدیران و مسوولان این بخش انتظار می رود با توجه به قابل پیش بینی بودن طرح های اجرایی همت و جدیت بیشتری برای رفع این مشکل نشان دهند .