چهره منطقه ۱۰ تبریز با ساماندهی آرامستان ستارخان متحول می‌شود
چهره منطقه ۱۰ تبریز با ساماندهی آرامستان ستارخان متحول می‌شود
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، اجرای طرح ساماندهی آرامستان ستارخان را موجب توسعه فضای سبز و ایجاد تحول در چهره منطقه ۱۰ تبریز عنوان کرد.

آرمان تبریر-مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، اجرای طرح ساماندهی آرامستان ستارخان را موجب توسعه فضای سبز و ایجاد تحول در چهره منطقه ۱۰ تبریز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار به ما در تبریز ؛مسعود برزگر جلالی در بازدید از این آرامستان، اظهار داشت: توسعه فضای سبز در کنار تامین جلوه بصری مناسب، از ضرورت‌های مناطق مختلف شهری و به ویژه در محدوده این آرامستان است.

برزگر جلالی ادامه داد: در همین راستا اجرای طرح احداث فضای سبز در این آرامستان ۳۵ هزارمتری و ساماندهی گلزار شهدا با بهره‌گیری از طرح‌های جدید کاشت اعم از درختچه و گلکاری بسیار مورد تاکید است.

او ادامه داد: با توجه به بافت متراکم مسکونی و کمبود فضاهای باز، اجرای چنین پروژه ای می‌تواند در مواقع بروز بحران نیز بسیار مفید باشد.-