جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی، وظیفه اصلی مدیریت امور اراضی استان است ​
جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی، وظیفه اصلی مدیریت امور اراضی استان است ​
آرمان تبریز-مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و حفاظت و صیانت از زمین های کشاورزی، وظیفه اصلی مدیریت امور اراضی استان است.

آرمان تبریز-مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و حفاظت و صیانت از زمین های کشاورزی، وظیفه اصلی مدیریت امور اراضی استان است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، مهندس داداش نصیری در گفتگو با خبرنگار روزنامه صائب تبریز ضمن بیان این مطلب افزود: جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی وظیفه اصلی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان است، در کنار این وظیفه مدیریت امور اراضی به هیچ وجه مانع توسعه سایر بخش ها نبوده و بموقع مجوزهای لازم چه از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک و چه از طریق موافقت نامه های تبصره ۴ ماده یک صادر می شود.

وی گفت: اولویت ما در حفاظت از اراضی کشاورزی تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، راه اندازی سامانه ۱۳۱ که هم استانی های عزیز می توانند روزانه تغییرکاربری های غیرمجاز را از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۳۱ اطلاع دهند، راه اندازی گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی که به صورت مداوم در مناطق بحرانی و همچنین در سایر مناطق گشت زنی و تغییر کاربری های غیرمجاز را گزارش و با صدور احضاریه متوقف می کنند، دیوارنویسی، تهیه و پخش بروشور، اطلاع رسانی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و انتشار در جراید، توقف تغییرکاربری های غیرمجاز با استفاده از ظرفیت های نیروی انتظامی در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و شناسایی در مراحل اولیه و اعاده وضع به حال سابق با اخذ دستور از دادستان محترم محل وقوع جرم از طریق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری می باشد.

مهندس نصیری ادامه داد: در صورتیکه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به اقدامات پیشگیرانه فوق توجه ننمایند و به عمل مجرمانه خود ادامه دهند در اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اعلام جرم می گردد. ​

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان تصریح نمود: مجازات تغییرکاربری غیرمجاز قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق و جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز با کاربری جدید می باشد.

وی در پایان گفت: بنابراین از همشهریان عزیز تقاضا دارم بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک اقدام به تغییرکاربری غیرمجاز ننمایند.