جرای عملیات جدول گذاری به طول ۴۰۰ متر در منطقه سهلان
جرای عملیات جدول گذاری به طول ۴۰۰ متر در منطقه سهلان
آرمان تبریز-طرح ارائه خدمات محله ای و ساماندهی معابر منطقه سهلان در حال اجرا است و در همین خصوص عملیات جدول گذاری به طول ۴۰۰ متر در این منطقه اجرا شد.
آرمان تبریز-طرح ارائه خدمات محله ای و ساماندهی معابر منطقه سهلان در حال اجرا است و در همین خصوص عملیات جدول گذاری به طول ۴۰۰ متر در این منطقه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، طرح خدمات محله ای معابر و محلات منطقه سهلان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۶ در حال اجرا و تکمیل است.

این عملیات، شامل جدول گذاری به طول ۴۰۰متر و احداث کانال انتقال آب به منظور هدایت آب های سطحی منطقه و تامین بهداشت محیط همزمان با شروع فصل بارش و آسفالت ریزی معابر انجام می شود.

گفتنی است، براساس دستور سامان احمدزاده شهردار منطقه ۶ تبریز، طی بازدیدهای کمیته فنی و اجرایی از محلات مختلف در سطح حوزه این منطقه، نیازهای هر منطقه و خدمات مورد نیاز شهروندان شناسایی و نسبت به رفع موارد مذکور اقدام می شود.

طرح خدمات محله ای با شدت و جدیت در حال اجرا بوده و این خدمات به تمام محلات سطح حوزه به ویژه مناطق محروم ارائه می شود.