دیدار نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذرایجان شرقی
دیدار نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذرایجان شرقی
آرمان تبریز-نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذرایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

آرمان تبریز-نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذرایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در راستای تقویت و فراهم نمودن زمینه های اشتغال بانوان در استان، نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران با یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذرایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.
بنا بر این گزارش، این دیدار در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران برگزار و در خصوص برنامه ریزی برای اجرای تعهدات طرفین و برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این دیدار بر همکاری نظام مند ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی استان و برنامه ریزی در برگزاری دوره های آموزشی مهارتی، مدیریتی و کارآفرینی برای اعضای شرکت های تعاونی، تاکید شد.
سازماندهی و ساماندهی کارجویان مهارت آموز در قالب شرکت های تعاونی موضوعی و هدایت کسب و کارهای تعاونی به سمت تشکیل خوشه ها و شبکه های کسب و کار تعاون، زنان کارآفرین و مشاغل خانگی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.
یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در این دیدار بر لزوم همفکری و هم افزایی در خصوص برنامه ریزی و اجرای هر یک از تعهدات طرفین تاکید نمود.
وی خواستار همکاری در تدوین استاندارد مهارت برای دوره های آموزشی فاقد استاندارد و تصویب حرفه های آموزشی مجاز برای معرفی شدگان برای آموزش دوره های مهارتی گردید.
سرکار خانم سوسن بیگلری، نماینده بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران در استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص آموزش در حوزه بانوان به خصوص زنان خود سرپرست گفت: امیدواریم با کمک و همکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان فرهنگ کار و کارآفرینی و همچنین فرهنگ تعاون را در جامعه نهادینه نماییم.