قائم‌مقام شهردار تبریز: سبک‌سازی سازمان‌ها رویکرد شهرداری در بودجه سال ۹۹ است
قائم‌مقام شهردار تبریز: سبک‌سازی سازمان‌ها رویکرد شهرداری در بودجه سال ۹۹ است
آرمان تبریز-قائم‌مقام شهردار تبریز گفت: سبک‌سازی و کاهش هزینه‌های سازمان‌های شهرداری جزو اولویت‌های بودجه سال ۹۹ است.

آرمان تبریز-قائم‌مقام شهردار تبریز گفت: سبک‌سازی و کاهش هزینه‌های سازمان‌های شهرداری جزو اولویت‌های بودجه سال ۹۹ است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رسول موسایی گفت: سازمان‌های شهرداری بر اساس ماموریت‌های تخصصی تشکیل شده‌اند و در واقع بازوهای تخصصی شهرداری‌ هستند.

او افزود: این سازمان‌ها در طول زمان با انباشت نیرو مواجه شده و به همین دلیل از انجام ماموریت‌های تخصصی خود باز ماندند.

قائم مقام شهردار تبریز با تاکید بر سبک‌سازی سازمان‌های شهرداری گفت: در حال حاضر بیشتر زمان مدیران سازمان صرف تامین حقوق پرسنل می‌شود و به همین دلیل نمی‌توانند وظایف قانونی سازمان خود را انجام دهند.

موسایی افزود: انتظار داریم با برنامه‌ریزی‌هایی که در بودجه سال ۹۹ انجام می‌دهیم سازمان‌ها بتوانند حداقل ۵۰ درصد وظایف قانونی خود را انجام دهند.