با استفاده بهینه از بذور اصلاح شده و کود پایه، می توان راندمان تولید گندم آبی را افزایش داد ​​
با استفاده بهینه از بذور اصلاح شده و کود پایه، می توان راندمان تولید گندم آبی را افزایش داد ​​
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با استفاده بهینه از بذور اصلاح شده و کود پایه، می توان راندمان تولید گندم آبی را افزایش داد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با استفاده بهینه از بذور اصلاح شده و کود پایه، می توان راندمان تولید گندم آبی را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ ​مهندس فیروز باقرزاده در جلسه کارگروه نظام نوین ترویج که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: برای ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان نقشه های هوایی (طرح کاداستر) تهیه شده و آماده بهره برداری می باشد، طرح کاداستر به معنی حدنگاری است تا حد زمین هر کس مشخص و برای آن سند ارائه شود.

وی با اشاره به تفاهمنامه منعقده بین سازمان جهادکشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی در راستای تهیه نقشه های هوایی برای اراضی زراعی تمامی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی، گفت: طبق این تفاهمنامه مقرر شده تا نقشه های هوایی اراضی زراعی شهرستانهای استان در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد و با همکاری و تعامل معاونت های تخصصی، فنی و اجرایی و نظارتی سازمان برای کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شناسنامه کشاورزی تهیه و ارائه گردد.

مهندس باقرزاده با خاطرنشان ساختن راه اندازی سامانه پهنه و نقش بسزای آموزش کارشناسان پهنه در افزایش تولید و بهره وری، ادامه داد: آموزش کارشناسان پهنه باید با پرهیز از کلی گویی، به صورت موردی و تخصصی اجرا شود. ​

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار نمود: اگر معاونین و مدیران سازمان تخصص را سرلوحه امور قرار دهند انجام طرح های تخصصی و اجرایی به نحو احسن و مطلوب به نتیجه خواهند رسید.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۴۸ بهترین دانش آموزان دبیرستانی کشور در رشته کشاورزی ادامه تحصیل کرده اند ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی استان مصمم است تا نخبه ترین فارغ التحصیلان کشاورزی دانشگاهها را جهت بهینه سازی عملکرد بخش کشاورزی استان به کار گیرد.

مهندس باقرزاده در بخش پایانی سخنان خود با تاکید مجدد مبنی بر ضرورت صدور شناسنامه کشاورزی برای کشاورزان استان، گفت: در سالهای گذشته برای تعدادی از کشاورزان شناسنامه زراعی ارائه شده است، قرار بر این است تا منبعد شناسنامه کشاورزی برای بهره برداران بخش کشاورزی صادر گردد که در آن تمامی اطلاعات کشاورزی بهره بردار در قالب آمار و ارقام جهت تصمیم گیری های درست و بموقع آورده شود. ​