بازدید تعدادی از فرزندان همکار شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از موزه ی حیات وحش و سیمای طبیعی استان
بازدید تعدادی از فرزندان همکار شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از موزه ی حیات وحش و سیمای طبیعی استان
آرمان تبریز-فرزندان همکاران با موزه حیات وحش و سیمای طبیعی استان با تنوع زیستی شهرستان آشنا شدند.

آرمان تبریز-فرزندان همکاران با موزه حیات وحش و سیمای طبیعی استان با تنوع زیستی شهرستان آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اذربایجان شرقی، طی هماهنگی های بعمل آمده توسط امور فرهنگی شرکت مبنی بر حضور دانش آموزان ( فرزندان همکاران ) از موزه ی حیات وحش اداره حفاظت محیط زیست استان ، تعدادی از دانش آموزان از مقاطع مختلف تحصیلی مدارس از موزه ی حیات وحش و سیمای طبیعی استان بازدید نمودند در این بازدیدها ضمن آشنایی با حیات وحش موجود در موزه ، توضیحات مفصلی توسط کارشناسان اداره در خصوص اهمیت هوای پاک ، تنوع زیستی و حفظ محیط زیست به دانش آموزان ارائه گردید .