معاون اجرایی شرکت واحد تبریز وحومه منصوب گردید
معاون اجرایی شرکت واحد تبریز وحومه منصوب گردید
آرمان تبریز-طی حکمی از سوی حاج فرخ جلالی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، ناصر موسی زاده به عنوان معاون اجرایی شرکت واحد منصوب گردید.

آرمان تبریز-طی حکمی از سوی حاج فرخ جلالی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، ناصر موسی زاده به عنوان معاون اجرایی شرکت واحد منصوب گردید.
به گزارش خبرنگار ما ؛ طی حکمی از سوی حاج فرخ جلالی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، ناصر موسی زاده به عنوان معاون اجرایی شرکت واحد منصوب گردید.
در این حکم آمده است:جناب آقای ناصر موسی زاده
سلام علیکم
نظر به تجربیات جنابعالی در حوزه حمل و نقل و اهمیت کنترل و نظارت بهینه در ارائه خدمات و بکارگیری فن آوری های جدیدIT و ایجاد تغییر و تحول در حوزه معاونت اجرایی، جنابعالی را به عنوان معاون اجرایی شرکت واحد تبریز و حومه منصوب می نمایم. امید است ضمن توکل به خداوند متعال با وحدت و همدلی سایر بخش های ملکی، خصوصی و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر در بین همکاران در پیشبرد اهداف و امورات و خط مشی های سازمانی موفق و موید باشید.