به ریاست استاندار؛ پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی برگزار شد
به ریاست استاندار؛ پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی برگزار شد
آرمان تبریز- پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

آرمان تبریز- پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در این جلسه کلیات اولویت‌بندی عناوین پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و مقرر شد عناوین پیشنهادی جهت بررسی مجدد به کمیته تخصصی ارجاع شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تمرکز یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان طبق مصوبه ملی، گفت: این اعتبارات با پیشنهاد کارگروه پژوهش و فناوری و با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای اجرای طرح‌های پژوهشی کلان و فرابخشی هزینه خواهد شد.

در این جلسه همچنین تشکیل گروه‌های کاری ذیل کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

دکتر پورمحمدی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گفت: با توجه به اصلاح ساختار این شورا و تشکیل ۴ کارگروه تخصصی در ذیل آن، گروه‌های کاری و تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود.

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین مواردی از اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شد.