توصیه‌های ایمنی را جدی بگیر!……….. شعر طنز حمید آرش آزاد
توصیه‌های ایمنی را جدی بگیر!……….. شعر طنز حمید آرش آزاد
آرمان تبریز-توصيه‌هاي ايمني را جدي بگير!........... شعر طنز حمید آرش آزاد

آرمان تبریز-توصیه‌های ایمنی را جدی بگیر!……….. شعر طنز حمید آرش آزاد

الا،یا ایّها الشاعر! بکن تنقید را ول، ها!
وگرنه،کار و بارت می‌شود هر روز، مشکل، ها!
نگوشعری علیه صاحبِ زور و زر و تزویر
والّا،یک زمان دیدی سجّل‌ ات گشته باطل، ها!
اگرمدحیّه گفتی، می‌شوی استادِ بی‌همتا
ولی گر نقد کردی، می‌شود نامت خُل و چِل، ها!
تملّق‌ گواگر باشی، دهندت شهد و شیرینی
زنقد امّا، دهانت می‌شود آماجِ فلفل، ها!
اگردر انتقاد از زن، نوشتی شعرِ طنزآمیز
دراین صورت نمی‌ماند به رویِ کلّه‌ ات، تل، ها!
زشوفرها نگیر ایراد در اشعارِ خود هرگز
نگرددتا سرِ کم پُشتِ تو، آماجِ هندل، ها!
چوحق گفتی، جهانی با تو دشمن می‌شود یکسر
پس آنگه می‌شود هر دم بلایی بر تو نازل، ها!
عزیزم!حرفِ حق تلخ است. حتی با لعابِ طنز
خصوصاًقُلدران شهدِ تو را گوید هلاهل، ها!
ولی،با این همه، هرگز نکن غفلت ز طنز ناب
که هر کو دور شد از حق، فرو افتد به باطل، ها!
سرودِعشق و عرفان است طنزِ «آرش» ای جانان
مشو،ای گل! از این سرچشمه ‌ی جان‌بخش، غافل، ها!