شهری که درخت بیشتری دارد؛ شهروندان آن مشکلات روحی کمتری دارند
شهری که درخت بیشتری دارد؛ شهروندان آن مشکلات روحی کمتری دارند
آرمان تبریز-عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: آمار نشان می دهد شهری که درخت بیشتری دارد آن شهر مشکلات اجتماعی کمتری دارد.

آرمان تبریز-عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: آمار نشان می دهد شهری که درخت بیشتری دارد آن شهر مشکلات اجتماعی کمتری دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سعید نیکوخصلت در حاشیه مراسم کاشت ۳۰۰۰ اصله نهال و درختچه در شهرک صدرا، با بیان اینکه وجود درختان بیشتر در شهر، باعث زیست پذیری بیشترشهر می شود اظهار داشت: زیست پذیر شدن شهر ضمن اینکه باعث بازگشت سرمایه اجتماعی به مدیریت شهری می شود، موجب حضور سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.

او افزود: مردم وقتی بینند مدیریتی وجود دارد که به فکر سلامتی آنهاست قطعا شادی بیشتری نیز خواهند داشت و در این شرایط می توان مطمئن بود که پرونده های ورودی به دادگاه و غیره نیز کاهش می یابد. آمار نشان می دهد هر شهری که درخت بیشتری دارد مشکلات اجتماعی کمتری دارد.

عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه درختانی که در شهرک صدرا کاشته می شوند از نظر کیفیت و سن شریط مناسبی دارند گفت: امیدواریم با توجه به این شرایط شاهد حفظ و رشد این دختان در سال های آتی باشیم. قطعا کمتر از یک درصد این درختان قبل از رشد آسیب خواهند دید.