زمان تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است
زمان تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است
آرمان تبریز-جانشین فرمانده کل ارتش گفت: زمان تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است.

آرمان تبریز-جانشین فرمانده کل ارتش گفت: زمان تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز،امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل ارتش از نمایشگاه سازمان صنایع دفاع از توانمندی ها و محصولات سازمان صنایع دفاعی در حوزه رزم انفرادی ، پدافند هوایی ، ، انواع راکت و خمپاره انداز ، مهمات سبک و سنگین وخودروی های زرهی و تاکتیکی بازدید کرد.

جانشین فرمانده کل ارتش با اظهار رضایت از دستاوردهای جدید سازمان صنایع دفاع گفت : در تسلیحات تولیدی جدیدِ سازمان صنایع دفاع به نیازهای اساسی نیروهای مسلح در حوزه راهبردی و تاکتیکی توجه بیشتری شده است و نخبگان صنعت دفاعی به خودباوری لازم در حوزه ماموریتی خود رسیده اند به گونه ای که سرعت تبدیل ایده به محصول نهایی در سازمان صنایع دفاع به حداقل رسیده است .

وی با اشاره توانمندی ساصد در حوزه تولیدات هوشمند و نقطه زن گفت : امروز دستارودهای تولیدی سازمان صنایع دفاع در چشم و دل دشمنان رعب و وحشت ایجاد کرده است .

  • منبع خبر : روابط‌عمومی وزارت دفاع