با دستور شهردار تبریز صورت می گیرد؛ آغاز بازدیدهای دوره ای و رسیدگی به مشکلات پاکبانان
با دستور شهردار تبریز صورت می گیرد؛ آغاز بازدیدهای دوره ای و رسیدگی به مشکلات پاکبانان
آرمان تبریز- با دستور شهردار تبریز، بازدیدهای دوره ای از امکانات رفاهی و بهداشتی پاکبانان مناطق دهگانه تبریز توسط مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندآغاز شد.

آرمان تبریز- با دستور شهردار تبریز، بازدیدهای دوره ای از امکانات رفاهی و بهداشتی پاکبانان مناطق دهگانه تبریز توسط مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندآغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،هدف از این بازدیدهای ۱۰ روزه، بررسی وضعیت مکان اشتغال و امکانات رفاهی و بهداشتی است که در اختیار پاکبانان قرار گرفته است.

علیرضا اصغری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در این باره گفته است: پاکبانان خادمان شهر هستند و وظیفه ما تامین همه نیازهای معیشتی این قشر است تا بدون داشتن دغدغه ای  بتوانند در خدمت شهر و شهروندان باشند.

او اضافه کرده است: با توجه به شروع تدوین دفترچه پیمان خدمات شهری، نیاز است تا از نزدیک ریزترین مشکلات پاکبانان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان تغییرات لازم در دفترچه پیمان اعمال شود.