از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام شد؛ اتمام عملیات آسفالت ریزی در ۲ کوی شهرک یاغچیان
از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام شد؛ اتمام عملیات آسفالت ریزی در ۲ کوی شهرک یاغچیان
آرمان تبریز- از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز و در راستای روان سازی عبور و مرور شهری، عملیات آسفالت ریزی در ۲ کوی شهرک یاغچیان به انجام رسید.

آرمان تبریز- از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز و در راستای روان سازی عبور و مرور شهری، عملیات آسفالت ریزی در ۲ کوی شهرک یاغچیان به انجام رسید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در تداوم عملیات بهسازی و روان سازی عبور و مرور شهری و تسهیل تردد شهروندان از مسیرهای اصلی و فرعی تحت پوشش منطقه ۲، از سوی حوزه عمران این شهرداری عملیات آسفالت ریزی اساسی در ۲ کوی شهرک یاغچیان از جمله ۱۰ متری الهیه و ۱۲ متری حکمت منتهی به خیابان نور شهرک یاغچیان، به انجام رسید.

بنابه گفته علیرضا نریمانی معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات آسفالت ریزی کوی های مذکور به منظور رفع موانع عبوری اهالی شهرک یاغچیان در ۲۰۰۰ مترمربع مساحت به انجام رسیده است.