انتخابات انجمن اولیا و مربیان دوره دوم دبیرستان دخترانه حضرت رقیه (س) ناحیه ۳ تبریز برگزارشد
انتخابات انجمن اولیا و مربیان دوره دوم دبیرستان دخترانه حضرت رقیه (س) ناحیه ۳ تبریز برگزارشد
آرمان تبریز-انتخابات انجمن اولیا و مربیان دوره دوم دبیرستان دخترانه حضرت رقیه (س) ناحیه 3 تبریز درساعت 1530 مورخ 15 مهر ماه با حضور آقای دکتر شفاعیه رییس انجمن اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی ، مسولین ناحیه 3 تبریز و اولیا محترم دانش آموزان در سالن اجتماعات مدرسه شاهد نورالزهرا برگزار گردید.

آرمان تبریز-انتخابات انجمن اولیا و مربیان دوره دوم دبیرستان دخترانه حضرت رقیه (س) ناحیه ۳ تبریز درساعت ۱۵۳۰ مورخ ۱۵ مهر ماه با حضور آقای دکتر شفاعیه رییس انجمن اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی ، مسولین ناحیه ۳ تبریز و اولیا محترم دانش آموزان در سالن اجتماعات مدرسه شاهد نورالزهرا برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه سرکارخانم محمدپور ضمن قدردانی از عملکرد انجمن اولیا و مربیان در خصوص اقدامات انجام یافته به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه دکتر شفاعیه در خصوص توجه به مسایل مدرسه و دانش آموزان سخنرانی و لوح تقدیر دکتر پاشایی ریس سازمان را به عنوان عضو برترانجمن اولیا و مربیان را در سال تحصیلی ۹۷/۹۸ تقدیم نمود .
در پایان این مراسم صمد اسدزاده ضمن قدردانی از توجه مسولین ارشد ساز مان آموزش و پرورش استان در خصوص وظایف انجمن اولیا به ایراد سخن پرداخت و انتجابات توسط اولیا محترم برگزار که پس از شمارش آرا برادرجانباز صمد اسدزاده با کسب اکثریت آرا نفر اول انجمن را کسب نمود و سپس با انتجاب اعضا جدید نامبرده بعنوان ریس جدید انجمن اولیا و مربیان دبیرستان موصوف انتخاب گردید.
شایان ذکراست نامبرده سومین سال متوالی است که بعنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت رقیه(س) ناحیه ۳ تبریز انتخاب میشود.