بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس
بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،موسی خلیل الهی با اعلام این خبر گفت: رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام انتقال سه قطعه ملک (هرکدام تقریباً ۲۰۰ مترمربع) متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با کاربری مسکونی به شخصی دیگر به اتهام اختلاس به همراه شخص دریافت کننده املاک مذکور، بازداشت شد و پرونده در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در حال رسیدگی است.