نصب تندیس سردار شهید احمد کاظمی در پارک شمیم پایداری تبریز
نصب تندیس سردار شهید احمد کاظمی در پارک شمیم پایداری تبریز
آرمان تبریز- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، تندیس سردار شهید اسلام، سرلشکر پاسدار احمد کاظمی را در پارک شمیم پایداری نصب کرد.

 

آرمان تبریز- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، تندیس سردار شهید اسلام، سرلشکر پاسدار احمد کاظمی را در پارک شمیم پایداری نصب کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛  این تندیس که پیش از این در میدان آذربایجان نصب شده بود، با اجرای عملیات عمرانی در این میدان، مجددا توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مکان یابی و در پارک شمیم پایداری مجددا نصب شد.