برگزاری کارگاه آموزشی مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان درمرکز ماشین سازی تبریز
برگزاری کارگاه آموزشی مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان درمرکز ماشین سازی تبریز
آرمان تبریز-کارگاه آموزشی مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان با حضور دکتر گلشنی، عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ماندگار کشور در عرصه فیزیک؛ دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ اساتید و مدرسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان؛ مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان و تعدادی از روسای مراکز آموزشی روز چهارشنبه مورخ 10 مهر 98 در مرکز ماشین سازی تبریز برگزار گردید.

آرمان تبریز-کارگاه آموزشی مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان با حضور دکتر گلشنی، عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ماندگار کشور در عرصه فیزیک؛ دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ اساتید و مدرسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان؛ مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان و تعدادی از روسای مراکز آموزشی روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهر ۹۸ در مرکز ماشین سازی تبریز برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مدرسان این کارگاه آموزشی تخصصی دکتر گلشنی، عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ماندگار کشور در عرصه فیزیک؛ و حجت الاسلام دکتر شاهدی، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند بودند.
دکتر گلشنی در این مراسم ضمن بیان برخی از شاخصه ها و الگوهای مدرسان به ارائه شواهدی عینی و مثال هایی از موضوعات مطرح شده پرداخت.
وی هم چنین گریزی به نقش فرهنگ اسلامی در تربیت دانشجویان زده و گفت: نقش اسلام و دین در تربیت دانشجویان و جوانان اساسی می باشد.
حجت الاسلام دکتر شاهدی، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند؛ هم چنین به بیان شاخص ها و ویژگی های اساتید برتر از دیدگاه اسلام و قران کریم پرداخت به بیان برخی از شواهد و مثال هایی قرآنی پرداخت.
وی با بیان اینکه استاد واقعی آن است که در دل و جان شاگرد تاثیر گذارد گفت: مدرس واقعی آن است که عشق و علاقه تحصیل و یادگیری را در دل دانشجو شعله ور کند.
شایان ذکر می باشد این کارگاه آموزشی از برنامه های تصویب شده شورای فرهنگی دانشگاه بود که توسط واحد استانی آذربایجان شرقی با همکاری مرکز آموزش ماشین سازی تبریز برای ۱۵۰ نفر از مدرسان دانشگاه های استان برگزار گردید.