همایش پیاده روی خانواده گی با شعار مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی
همایش پیاده روی خانواده گی با شعار مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی
آرمان تبریز-همایش پیاده روی خانواده بزرگ شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با شعار مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی برگزار شد.

آرمان تبریز-همایش پیاده روی خانواده بزرگ شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با شعار مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، رئیس کمیته ورزش شرکت در توضیح این اقدام گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح سلامتی روحی و جسمی و ایجاد انگیزه مضاعف در خدمت رسانی به مردم و نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی و همچنین انعکاس شعار مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی بوده است.
علی پور با اشاره به استقبال چشمگیر همکاران از اقدامات اجرایی در حوزه ورزشی، افزود: ورزش همگانی پایه و اساس ورزش حرفه ای بوده و زمینه ساز بهبود روابط اجتماعی و شور و شوق کارکنان در تداوم برنامه های ورزشی خواهد بود.