نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت
نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت
آرمان تبریز-نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی توسط امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت ملّی گاز ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

آرمان تبریز-نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی توسط امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت ملّی گاز ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این ارزیابی به مدت یک هفته و با حضور بازرس اعزامی شرکت ملّی گاز ایران از ادارات تابعه و مشاهدات حضور ی و اخذ مستندات مربوطه انجام گردیده است.
رئیس روابط عمومی این شرکت در توضیح فرآیند رسیدگی به درخواست ها و انتقادات مردمی در شرکت گاز استان افزود: این شرکت بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ نسبت به استقرار سیستمی نظام مند در راستای رسیدگی به درخواست ها، انتقادات و پیشنهادات مردمی اقدام نموده و در بهبود این روند نسبت به مکانیزه نمودن روند رسیدگی به درخواست ها، ارائه کد رهگیری و پاسخگویی در کمترین زمان ممکن اقدام نموده است.
مهندس قنبری تصریح کرد: علاوه بر مراجعات حضوری از طریق میز خدمت،دیدار عمومی مدیرعامل شرکت، پست الکترونیک مدیرعامل، سامانه ۳۱۹۴، سایت شرکت و شماره تماس مستقیم واحد روابط عمومی ۳۴۴۲۴۴۰۶ از جمله کانال های دریافت و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات مردمی می باشد.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز اظهار داشت: رسیدگی بموقع به انتقادات ذینفعان شرکت از مطالبات مردمی بوده و واحد روابط عمومی شرکت گاز به عنوان مرجع رسیدگی کننده به درخواست ها،آماده دریافت و پاسخگویی شفاف به مخاطبین محترم می باشد.