همایس چالش ها و آسیب های هم خانگی در دانشجویان در دانشگاه تبریز برگزار شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

همایس چالش ها و آسیب های هم خانگی در دانشجویان در دانشگاه تبریز برگزار شد

آرمان تبریز-همایس چالشها و آسیب های هم خانگی در دانشجویان با حضور کارشناسان مراکز مشاوره و همیاران سلامت  روان دانشگاههای منطقه سه کشور، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استاندارآذربایجانشرقی و اساتید گروه روانشناسی  به همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه  تبریز برگزار شد.

علمی و تحقیقاتی
چیزی یافت نشد !
Translate »
طراحی سایت