آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز از تسطیح زمین، آماده سازی و کاشت درختاندر انتهای کوی های اوچمان واقع در شهرک اندیشه خبر داد.

 

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز از تسطیح زمین، آماده سازی و کاشت درختاندر انتهای کوی های اوچمان واقع در شهرک اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ ​اکبر پورخردمند با اعلام این خبر اظهار کرد: معضل و مشکل چندین ساله کوی های اوچمان واقع در شهرک اندیشه حل و مرتفع شد.
پورخردمند خاطرنشان کرد: این کوی ها به علت وجود زمین های شیبدار خالی در انتها و چسبیده به واحد های مسکونی، مستعد تجمع زباله و نخاله بودند که این امرم نجربه بروز مشکلات عدیده ای از نظر بهداشتی برای اهالی این کوی ها شده بود.

او ادامه داد: با بهسازی وجمع آوری زباله ونخاله های موجود و عملیات تسطیح توسط ادوات سنگین، بیل زنجیری و کاشت درختان در این محل علاوه بر توسعه فضای سبز در سطح حوزه و کاهش آلودگی بهداشتی از انگیزه ریختن زباله ونخاله در این مکان جلوگیری می شود.
شهردارمنطقه ۷با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان اعلام کرد: نگاه ویژه ای به توسعه فضای سبزدر سطح حوزه داریم.