آرمان تبریز-مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تنها ارگانی که می تواند بخشی از خسارات ناشی از مخاطرات کشاورزی را جبران نماید، صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

آرمان تبریز-مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تنها ارگانی که می تواند بخشی از خسارات ناشی از مخاطرات کشاورزی را جبران نماید، صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر شهرام نریمانی در حاشیه جلسه کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مدیریت بحران در بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار واحد خبر و اطلاعات صدا و سیمای آذربایجان شرقی شبکه سهند با بیان این مطلب افزود: چهل هزار هکتار از باغات و ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان در سال ۹۷ تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند.

وی گفت: میزان خسارات ناشی از مخاطرات کشاورزی در سالجاری به بخش های مختلف این بخش، ۱۳۵ میلیارد تومان است که از این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان صرفاً محصولات باغی استان را شامل می شود.

دکتر نریمانی با اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد کل خسارات وارده به بخش کشاورزی استان تا پایان سال و قبل از عید پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: مابقی غرامت پس از تامین منابع مالی در سال ۹۸ پرداخت می گردد.

وی آخرین مهلت بیمه پذیری محصولات باغی را دهم اسفند ماه سالجاری دانست و خاطرنشان ساخت که مهلت بیمه پذیری محصولات زراعی در سال ۹۷ به اتمام رسیده است.