گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی با مداحی؛ آقایان مهندس میثم ایازی،  کریم عبدی، جلال اسکندری و مصطفی محمدی در سال 98

گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی با مداحی؛ آقایان مهندس میثم ایازی، کریم عبدی، جلال اسکندری و مصطفی محمدی در سال۱۳۹۸