آرمان تبریز-تشکیل کارگروه فرهنگی تبیین و پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب و محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری با موافقت اعضای شورای فرهنگی ارس تصویب شد.

آرمان تبریز-تشکیل کارگروه فرهنگی تبیین و پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب و محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری با موافقت اعضای شورای فرهنگی ارس تصویب شد.

به گزارش درخبرنگار ما در تبریز؛، همچنین با موافقت اعضای شورای فرهنگی ارس، مجتمع قرآنی ارس در این منطقه تاسیس می شود.

دوازدهمین نشست شورای فرهنگی منطقه آزاد ارس که در دفتر امام جمعه شهر جلفا و منطقه آزاد ارس برگزار شد، تشکیل شورای راهبردی تدوین طرح جامع فرهنگی این منطقه، ارائه گزارش اقدام های انجام شده در حوزه کتاب و کتابخانه های عمومی و نیز ارائه گزارش از جشنواره تئاتر خیابانی ارس مورد بحث و تاکید قرار گرفت.