آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تبریز ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تبریز ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد باقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه جلسات مختلفی برای بررسی لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز برگزار شد، گفت: بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تبریز ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یابد که ۱۰۵ میلیارد تومان آن از بودجه مناطق و ۷ میلیارد تومان آن از شرکت توسعه عمران کاهش می یابد.

وی سپس با تاکید بر اینکه کلیات بودجه در جلسه قبل تصویب شده، ادامه داد: شورای شهر باید تفصیل بودجه را بررسی کرده و در کلیات بودجه سقف درآمدها و هزینه ها ۲۶۶۸ میلیارد تومان تصویب شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با بیان اینکه هزینه های جاری ۱۳۳۰ میلیارد تومان و هزینه عمرانی ۱۳۳۸ میلیارد تومان است، افزود: شورا باید هزینه های جاری، عمرانی و تبصره ها را به صورت جزئیات و تفصیل، تصویب کند.

بهشتی با تاکید بر اینکه ابتدا با مسئولین شهرداری مرکز بودجه بررسی شده است، گفت: پس از بررسی لایحه در شهردار مرکز با تک تک مناطق و سازمان ها بودجه پیشنهادی مناطق و سازمان ها بررسی شده است. در مورد کمک دولتی، اگر این ارقام حذف شوند دولت دیگر هیچ کمکی به شهرداری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه آوردن این ارقام به معنی این است که همچنان شهرداری به دنبال کمک های دولتی باشد، ادامه داد: در بخش درآمد از ۲۶۶۸ میلیارد تومان، ۲۱۷۵ میلیارد تومان مربوط به مرکز و مناطق، ۱۰۶۰ میلیارد تومان مربوط به سازمان های وابسته، جمع کل با ارقام تکراری ۳۲۳۵ میلیارد تومان است.

در پایان پس از بررسی و اظهار نظر اعضای شورای شهر کاهش ۱۱۲ میلیارد تومان از درآمد شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۸ به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.