آرمان تبریز-معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی و لکه‌گیری معابر سطح حوزه طی روزهای اخیر خبر داد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، از آسفالت ریزی و لکه‌گیری معابر سطح حوزه طی روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز- یدالله ابراهیم پور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی روزهای گذشته لکه گیری آسفالت در خیابان امام، رضا نژاد، دمشقیه، توسط عوامل خدمات شهری منطقه ۸ انجام یافته و طی روزهای آتی تداوم می یابد.

وی افزود: در لکه گیری آسفالت معابر سعی بر در اولویت قرار دادن معابر با وضعیت نامناسب تر داشته ایم که لکه گیری های انجام یافته مذکور نیز با توجه به وضعیت نامناسب این مسیر انجام پذیرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ در پایان از شهروندان خواست تا در پیشبرد وظایف محوله با اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری همکاری کنند.