آرمان تبریز-گزارش تصویری از جنگل های ارسباران و ورود به موقع مدیران و کاروان امدادرسانی مجتع مس سونگون به خط مقدم مهار آتش برای عملیات اطفا حریق که پرسنل شجاع مس سونگون واژه  ایثار را تجلی بخشیدند و در کنار نیروهای جان برکف ارتش و سایر ارگانها به مهار آتش پرداختند.

آرمان تبریز-گزارش تصویری از جنگل های ارسباران و ورود به موقع مدیران و کاروان امدادرسانی مجتع مس سونگون به خط مقدم مهار آتش برای عملیات اطفا حریق که پرسنل شجاع مس سونگون واژه  ایثار را تجلی بخشیدند و در کنار نیروهای جان برکف ارتش و سایر ارگانها به مهار آتش پرداختند.
درود برشرفشان که از دو روزقبل در محل  آتش سوزی جنگل های ارسباران حضور یافته و دهها ساعت برای مهارآتش جنگیدید.

پرسنل عزیز مس به همراه سه مدیر فداکار
مهندسین حاجی احمدی قادر رضایی و محمد حسین ایازی