آرمان تبریز: گزارش تصویری ازحضورخبرنگاران و عکاسان خبری در نشست خبری مدیر مجتمع مس سونگون همزمان با ورود قطعات فازسه تغلیظ به شهرستان ورزقان. عکس از فریدفرج پور

آرمان تبریز: گزارش تصویری ازحضورخبرنگاران و عکاسان خبری در نشست خبریمس سونگون همزمان با ورود قطعات فازسه تغلیظ به شهرستان ورزقان. عکس از فریدفرج پور