آرمان تبریز- دکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این المپیادها باعث ایجاد همدلی و شور و نشاط بین دانشجویان می شود.

آرمان تبریز- دکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این المپیادها باعث ایجاد همدلی و شور و نشاط بین دانشجویان می شود.

به گزارش خبرنگار ما ،وی با اشاره به اینکه دانشجو باید در این المپیادها دیده شود و خود را نشان دهد، افزود: برگزاری این رویدادهای ورزشی استعدادهای دانشجویان را شناسایی می کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: تاکنون استقبال از ورزشکاران این المپیاد به بهترین نحو انجام شده است و انتظار می رود با مدیریت و برنامه ریزی دقیق فرصتهای خوبی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

دکتر فرزان قالیچی گفت: امیدواریم دانشجویان ما بتوانند کاپ اخلاق و عناوین برتر این المپیاد را کسب کنند.